viernes, 25 de septiembre de 2015

ADJUDICADAS LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN DEL TOPO DE LOIOLA - LOIOLAKO TOPOAREN GELTOKIKO LANAK ESLEITU DIRA


La AAVV de Loiola Urumea Ibaia nos remite la nota de prensa de Eusko Trenbide Sarea, donde se informa de la adjudicación de las obras de la estación de loiola. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15-09-2015:

El Gobierno Vasco adjudica las obras de construcción de la nueva estación de Loiola

El Gobierno Vasco, a través del ente público Euskal Trenbide Sarea dependiente del departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, ha adjudicado las obras de construcción del proyecto de nueva estación de Loiola y permeabilización del entorno urbano de este populoso barrio de la capital donostiarra

Una vez ejecutado, las personas que viven en Loiola contarán con una nueva estación sobre viaducto, moderna y emblemática, situada sobre la antigua carretera de Donostia a Martutene y futuro bulevar de Loiola. Además recuperarán más de 10.000 metros cuadrados de nuevo espacio urbano al sustituir el terraplén existente por un viaducto, de forma que se elimina la trinchera ferroviaria que separa el barrio en dos. 

El contrato para la ejecución de la obra civil ha sido adjudicado a la Unión Temporal de Empresas formada por las constructoras Altuna y Uria, Comsa y Moyua, tiene un presupuesto de 9.193.706 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

El nuevo espacio ganado para uso y disfrute de la ciudadanía tendrá zonas verdes, juegos infantiles, bidegorri, parking para bicicletas y zonas de descanso. Además une de forma definitiva la zona de Ciudad Jardín con el resto del barrio. Todas las actuaciones correspondientes a la urbanización del entorno fueron consensuadas entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián  en el seno de la comisión de seguimiento de las obras y proyectos del Metro de Donostialdea, en la que también participa la Diputación Foral de Gipuzkoa.


En la actualidad, ETS ejecuta los trabajos de construcción de la primera fase del viaducto (forman parte de otro contrato) en la zona más próxima al Urumea. En los próximos meses, los trabajos se intensificarán con el objetivo de que en 2017 Loiola cuente con una nueva y moderna estación del Metro de Donostialdea (Lasarte-Donostia-Hendaia), un nuevo trazado ferroviario más seguro y un entorno urbano más amable para convivir.


Eusko Jaurlaritzak Loiolako geltoki berriaren eraikuntza lanak esleitu ditu 

Eusko Jaurlaritzak, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren esku dagoen Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoaren bitartez, Loiolako geltoki berria eraikitzeko eta Gipuzkoako hiriburuko auzo jendetsu horretako hirigunea permeabilizatzeko proiektuaren lanak esleitu ditu.

Lanak amaitu ondoren, Loiolan bizi diren pertsonek bide-zubi gainean egongo den geltoki berri moderno eta enblematikoa izango dute, Donostia eta Martutene arteko errepide zaharraren gainean, Loiolako bulebarra egingo den tokian. Horrez gain, bertan dagoen ezpondaren ordez bide-zubia eraikiko da, eta, horrela, auzoa bitan banatzen duen trenbideko trintxera desagertu eta 10.000 metro karratutik gorako hiri espazio zabala berreskuratuko da. 

Obra zibila gauzatzeko kontratua Altuna y Uria, Comsa eta Moyua eraikuntza enpresek osatutako Aldi Baterako Enpresa Elkarteari esleitu zaio. 9.193.706 euroko aurrekontua du eta burutzapenerako epea 18 hilabetekoa da.

Herritarren gozamenerako eta erabilerarako irabazitako toki berriak gune berdeak, haurrentzako jolasak, bidegorria, bizikletak aparkatzeko tokia eta atsedenerako guneak izango ditu. Horrez gain, behin betiko lotuko ditu Lorategi Hiriaren ingurua eta auzoaren gainerakoa. Ingurunearen urbanizazioari dagozkion jarduketa guztiak Eusko Jaurlaritzaren eta Donostiako Udalaren artean adostu ziren Donostialdeko Metroaren obren eta proiektuen jarraipenerako batzordearen barruan. Gipuzkoako Foru Aldundiak ere hartzen du parte proiektu horretan.

Gaur egun, ETS bide-zubiaren lehen fasea eraikitzeko lanak ari da egiten Urumeatik gertuen dagoen tokian (lan horiek beste kontratu batean daude). Datozen hilabeteetan lanak indartu egingo dira, 2017. urtean Loiolak Donostialdeko Metroaren (Lasarte-Donostia-Hendaia) geltoki berria eta modernoa izan dezan, trenbide trazatu berri seguruagoa eta elkarbizitzarako atseginagoa izango den hiri ingurunea.

No hay comentarios:

Publicar un comentario