martes, 29 de mayo de 2012

LITOGRAFIA IKASTAROA ARTELEKUN/ CURSO DE LITOGRAFIA EN ARTELEKU

Litografia ikastaroak
LITOGRAFIA TEKNIKEKIN ESPERIENTZIAK ARTISTENTZAT
Irakaslea: Iñaki Rifaterra
Uztailak 2-27

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, goizez eta arratsaldez.
Prezioa: 78,13 €


Urte askotan zehar, Artelekuk litografia tailerrak antolatu izan ditu Don Herbert maisuaren zuzendaritzapean. Aurten, litografia teknikaren hastapenean ikastaro bat eskainiko da,  Iñaki Rifaterraren zuzendaritzapean, Don Herbert-en metodologia bera erabiliz.  Tailerrean estanpazio-prozesua hasieratik bukaeraraino landuko da; papera prestatu, estudioa txukundu eta muntatu, matrizearen trataera kimikoa egin eta estanpazioa bera bukatu.

Biografia
Iñaki Rifaterra
, Don Herbert maisuaren zuzendaritzapean trebatu da estanpazio-metodo litografikoan. Litografian ez ezik  beste modalitate grafiko batzuetan hezitu da. Irudiaren eskuzko errepikapena kezka nagusia izan da beti bere ibilbidean  zehar, stencil-etik hasi eta litografiaraino,  grabatu diziplina desberdinetatik pasatuz, hala nola  kalkografia, linolioa, xilografia...

Inskripzioa:
Izen ematea egiteko, izen emate orria, curriculum vitaea eta burututako obraren kolorezko argazkiak edo diapositibak, beren tamaina zehaztuz, aurkeztuko dira Artelekun ekainaren 20a baino lehen.
Tailerraren arduradunak berak aukeratuko ditu tailerreko partehartzaileak. Tailerrarako onarpena pertsonalki jakinaraziko da.
Partehartzaileek tailerraren lehen egunean aurkeztu beharko dute Kutxako 2101/0381/07/000132947/3 zenbakiko kontu korrontean ordainketa egin izanaren agiria.
Lanean erabiliko den materialaren kostua Artelekuren kontura doa, arduradunak ezarritako mugaren barruan.


Litografia Tailerraren erabilpena

Edizio profesionaleko tailerra zabalik dago litografia teknikaren ezagutza izanik,  proiektu artistikoa obra grafikoan garatzeko interesatuak dauden pertsonentzat.

Informazio gehiagorako:
litografia@arteleku.net

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Curso de litografía
Experiencias con las técnicas de litografía para artistas
Imparte: Iñaki Rifaterra
2-27 de julio


Horario: De lunes a viernes, mañanas y tardes.
Precio: 78,13 €


Arteleku, durante años, ha realizado numerosos talleres de litografía para artistas dirigidos por Don Herbert.  Este año, se ofrecerá un curso de introducción a las técnicas litográficas coordinado por Iñaki Rifaterra, quien aplicará la metodología desarrollada por Don Herbert.  Durante este taller, se trabajará todo el proceso de edición, desde la preparación del papel, limpieza y montaje del estudio, y tratamiento químico de la matriz, hasta la propia estampación.

Biografía
Iñaki Rifaterra
ha recibido la formación de la estampación litográfica del maestro Don Herbert.  Además de litografía, Iñaki Rifaterra se ha instruido en diversas modalidades gráficas. La repetición manual de imágenes siempre ha sido motor de sus inquietudes a lo largo de su trayectoria, desde el stencil hasta la litografía, pasando por las diferentes disciplinas de grabado, linóleo, xilografía, calcográfico…

Inscripción
La solicitud se realizará en Arteleku antes del 20 de junio mediante la hoja de inscripción, curriculum vitae y fotografías o diapositivas en color de la obra realizada, indicando el tamaño de la misma.
La selección de admisión se llevará a cabo por el responsable del taller. La admisión al curso se comunicará personalmente.
Los participantes presentarán el primer día del taller el justificante de ingreso en la Kutxa, cuenta corriente número: 2101/0381/07/000132947/3.
El coste del material corre a cargo de Arteleku dentro de un límite establecido por el responsable del taller.

Uso del Taller de Litografía

El taller profesional de edición está abierto y a disposición de personas con conocimientos sobre la técnica de litografía para el desarrollo de proyectos artísticos.

Para más información: litografía@arteleku.net

http://www.arteleku.net/programa-es/litografia-2012?set_language=es 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario